โทร : 083-0108335, 094-5493378 ติดตามเรา :
Language :

FACEBOOK

ซาฟารี เวิลด์

ซาฟารีเวิลด์

 

ประวัติ

                 ซาฟารีเวิร์ลเริ่มเปิดเมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2531 ด้วยพื้นที่ 1200 ไร่ สำหรับเปิดเป็นสวนสัตว์และ 450 ไร่ สำหรับเป็นสวนนก มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในวันที่ 17 เมษายน 2532 มีการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจซื่งประกอบไปด้วย สวนสัตว์เปิด และสวนน้ำทางทะเล บนเนื้อที่ 500 ไร่

                ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ซาฟารีเวิร์ลได้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจาก 759 ล้านบาท เป็น 1500 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น ซาฟารีเวิร์ลบริษัทจำกัด  ต่อมาได้ถูกยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ให้เป็นที่แรกและที่เดียวของสวนที่ให้ความสุขความบันเทิง ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538

 

 

กิจกรรม และ สิ่งที่น่าสนใจ

 

ปลาโลมาโชว์

 

สตั้นโชว์

 

โชว์ให้อาหารสัตว์

 

จังเกิลครูซ